EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:283:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 283, 27. september 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 283

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
27. september 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttræden af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig fordeling af de fordele, der opstår ved udnyttelse af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed

1

 

*

Meddelelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1012/2014 af 25. september 2014 om tilpasning af forordning (EF) nr. 1340/2008 om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kasakhstan som følge af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

2

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1013/2014 af 26. september 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

9

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1014/2014 af 22. juli 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 med hensyn til indholdet og opbygningen af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for operationer finansieret i henhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

11

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1015/2014 af 22. juli 2014 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 154/2013

20

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1016/2014 af 22. juli 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

23

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1017/2014 af 24. september 2014 om forbud mod fiskeri efter skolæst i EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører irsk flag

25

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1018/2014 af 24. september 2014 om forbud mod fiskeri efter sort sabelfisk i EU-farvande og internationale farvande i V, VI, VII og XII fra fartøjer, der fører irsk flag

27

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1019/2014 af 25. september 2014 om forbud mod fiskeri efter spidstandet blankesten i EU-farvande og internationale farvande i VI, VII og VIII fra fartøjer, der fører irsk flag

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1020/2014 af 25. september 2014 om registrering af en varebetegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo) (BGB))

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1021/2014 af 26. september 2014 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse (1)

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1022/2014 af 26. september 2014 om 220. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1023/2014 af 26. september 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1024/2014 af 26. september 2014 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, som skal anvendes på de ansøgninger om importlicens, der er indgivet fra 8. til 14. september 2014 inden for rammerne af de toldkontingenter, der blev åbnet for sukker ved forordning (EF) nr. 891/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 170/2013, og om suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

44

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/675/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. september 2014 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg vedrørende ændring af bilag II til EØS-aftalen

47

 

 

2014/676/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. september 2014 om beskikkelse af en tjekkisk suppleant til Regionsudvalget

56

 

 

2014/677/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. september 2014 om beskikkelse af et nederlandsk medlem af og fire nederlandske suppleanter til Regionsudvalget

57

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/678/FUSP af 26. september 2014 om gennemførelse af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

59

 

 

2014/679/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. september 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/270/EU for så vidt angår dens anvendelsesperiode og for så vidt angår flytning til emballeringsfaciliteter af kartoffelknolde med oprindelse i afgrænsede områder for at forhindre spredning i Unionen af Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) og Epitrix tuberis (Gentner) (meddelt under nummer C(2014) 6731)

61

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014)

65

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top