EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 209, 16. juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 209

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
16. juli 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 763/2014 af 11. juli 2014 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond med hensyn til tekniske karakteristika for oplysnings- og offentlighedsforanstaltninger og vejledning i udformning af det europæiske logo

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 764/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 765/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 766/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 767/2014 af 11. juli 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 768/2014 af 11. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter berycider i EU-farvande og internationale farvande i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 769/2014 af 11. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter sej i VI, EU-farvande og internationale farvande i Vb, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

16

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 770/2014 af 11. juli 2014 om forbud mod fiskeri efter guldlaks i EU-farvande i III og IV fra fartøjer, der fører irsk flag

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 771/2014 af 14. juli 2014 om fastlæggelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond af modellen for de operationelle programmer, struktureringen af planerne for godtgørelse af de meromkostninger, som operatørerne har ved fangst, opdræt, forarbejdning og afsætning af visse fiskevarer og akvakulturprodukter fra regioner i den yderste periferi, modellen for indberetning af finansielle data, indholdet af forhåndsevalueringsrapporterne og minimumskravene til den evalueringsplan, der skal forelægges i henhold til reglerne for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 772/2014 af 14. juli 2014 om fastsættelse af regler for den intensitet af offentlig bistand, der anvendes på de samlede støtteberettigede udgifter til visse operationer, der finansieres under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 773/2014 af 15. juli 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 774/2014 af 15. juli 2014 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. juli 2014

51

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/462/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. juli 2014 om udnævnelse af ungarske medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

54

 

 

2014/463/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. juli 2014 om tilladelse til markedsføring af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og om ophævelse af beslutning 2003/427/EF og 2009/778/EF (meddelt under nummer C(2014) 4670)

55

 

 

2014/464/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. juli 2014 om fastlæggelse af Unionens prioriteter for håndhævelse og kontrol inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

59

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top