Help Print this page 

Document L:2014:188:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 188, 27. juni 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 188

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
27. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 709/2014 af 20. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 152/2009 for så vidt angår bestemmelse af indholdet af dioxiner og polychlorerede biphenyler ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 710/2014 af 23. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår betingelser for anvendelsen af den fælles beslutningsproces for institutspecifikke tilsynskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU ( 1 )

19

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 711/2014 af 26. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

60

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 712/2014 af 26. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

62

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/398/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. juni 2014 om beskikkelse af tre italienske medlemmer af og fire italienske suppleanter til Regionsudvalget

64

 

 

2014/399/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juni 2014 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i Verdenshandelsorganisationens Almindelige Råd vedrørende Den Islamiske Republik Afghanistans tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen

66

 

*

Rådets afgørelse 2014/400/FUSP af 26. juni 2014 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo

68

 

*

Rådets afgørelse 2014/401/FUSP af 26. juni 2014 om EU-satellitcentret og om ophævelse af fælles aktion 2001/555/FUSP om oprettelse af et EU-satellitcenter

73

 

 

2014/402/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. juni 2014 om begrænsninger af godkendelser af biocidholdige produkter, der indeholder IPBC, meddelt af Tyskland i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2014) 4167)  ( 1 )

85

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top