Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:174:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 174, 13. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 174

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
13. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/347/EU

 

*

Rådets afgørelse af 20. februar 2014 om indgåelse af en protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer

1

 

 

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om de generelle principper for Republikken Armeniens deltagelse i Unionens programmer

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 622/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« hvad angår fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 ( 1 )

7

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 623/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier ( 1 )

12

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 624/2014 af 14. februar 2014 om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i »Horisont 2020 — rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)« med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2 ( 1 )

14

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 625/2014 af 13. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende præciseringen af kravene til investorinstitutter, organiserende institutter, oprindelige långivere og eksponeringsleverende institutter i forbindelse med eksponeringer mod overført kreditrisiko ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 626/2014 af 10. juni 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 627/2014 af 12. juni 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling for så vidt angår partikelovervågning ved hjælp af egendiagnosesystemet ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 628/2014 af 12. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 341/2007 for så vidt angår importkontingenter for hvidløg med oprindelse i Kina

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 629/2014 af 12. juni 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet methylnonylketon ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 630/2014 af 12. juni 2014 om 215. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

35

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 631/2014 af 12. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/348/EU

 

*

Rådets afgørelse af 5. juni 2014 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af protokol 31 til EØS-aftalen om samarbejde på særlige områder ud over de fire friheder

40

 

*

Rådets afgørelse 2014/349/FUSP af 12. juni 2014 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo EULEX KOSOVO

42

 

 

2014/350/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (meddelt under nummer C(2014) 3677)  ( 1 )

45

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2010/471/EU af 26. august 2010 om import til Unionen af sæd,æg og embryoner fra dyr af hestefamilien for så vidt angår lister oversædopsamlingsstationer og sædbanker, embryoopsamlings- ogembryoproduktionshold samt krav vedrørende udstedelse af certifikater( EUT L 228 af 31.8.2010 )

84

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top