EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:157:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 157, 27. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 157

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
27. maj 2014


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/66/EU af 15. maj 2014 om indrejse- og opholdsbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede tredjelandsstatsborgere

1

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 565/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF

23

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/300/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. juli 2013 om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og regeringen for Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka

31

 

 

2014/301/EU

 

*

Rådets afgørelse af 19. maj 2014 om indgåelse af ordningen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

33

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 566/2014 af 26. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 617/2007 for så vidt angår anvendelsen af overgangsperioden mellem den 10. EUF og den 11. EUF, indtil den interne aftale for 11. EUF træder i kraft

35

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 567/2014 af 26. maj 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 215/2008 om finansforordningen for den 10. Europæiske Udviklingsfond for så vidt angår anvendelse af overgangsperioden mellem den 10. Europæiske Udviklingsfond og den 11. Europæiske Udviklingsfond frem til ikrafttrædelsen af den interne aftale om den 11. Europæiske Udviklingsfond

52

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 568/2014 af 18. februar 2014 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne

76

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 569/2014 af 23. maj 2014 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009

80

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 570/2014 af 26. maj 2014 om afslutning af en delvis genoptagelse af antidumpingundersøgelsen vedrørende importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia

85

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 571/2014 af 26. maj 2014 om godkendelse af aktivstoffet ipconazol, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

96

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 572/2014 af 26. maj 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

101

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top