EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:134:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 134, 7. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 134

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
7. maj 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/252/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2014 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

1

 

 

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 462/2014 af 5. maj 2014 om godkendelse af basisstoffet Equisetum arvense L., jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 463/2014 af 5. maj 2014 om vilkår og betingelser for det elektroniske system til udveksling af data mellem medlemsstaterne og Kommissionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 464/2014 af 6. maj 2014 om fravigelse af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 for så vidt angår mindsteafstanden fra kysten og mindstedybden for vod brugt fra fartøjer, der fisker efter tobisarter (Gymnammodytes cicerelus og G. semisquamatus) og kutlingearter (Aphia minuta og Crystalogobius linearis) i visse spanske territorialfarvande (Catalonien)

37

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 465/2014 af 6. maj 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/253/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/004 ES/Grupo Santana fra Spanien)

42

 

 

2014/254/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 16. april 2014 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, Italien)

44

 

 

2014/255/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. april 2014 om fastlæggelse af arbejdsprogrammet for EU-toldkodeksen

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top