Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:132:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 132, 3. maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 132

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
3. maj 2014


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 445/2014/EU af 16. april 2014 om en EU-aktion vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2020-2033 og om ophævelse af afgørelse nr. 1622/2006/EF

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 446/2014 af 2. maj 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 295/2008 om statistik over erhvervsstrukturer og af Kommissionens forordning (EF) nr. 251/2009 og (EU) nr. 275/2010 for så vidt angår de dataserier, der skal udarbejdes, og kriterierne for evaluering af kvaliteten af statistik over erhvervsstrukturer ( 1 )

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 447/2014 af 2. maj 2014 om nærmere gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 231/2014 om et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA II)

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 448/2014 af 2. maj 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1035/2011, idet henvisninger til Chicagokonventionens bilag ajourføres ( 1 )

53

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 449/2014 af 2. maj 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union

57

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 450/2014 af 30. april 2014 om 213. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

59

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 451/2014 af 2. maj 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

61

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/244/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/2/2014 af 29. april 2014 om accept af et tredjelands bidrag til Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta) og om ændring af afgørelse Atalanta/3/2009

63

 

 

2014/245/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Brasiliens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ( 1 )

65

 

 

2014/246/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Argentinas retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ( 1 )

68

 

 

2014/247/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Mexicos retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ( 1 )

71

 

 

2014/248/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Singapores retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ( 1 )

73

 

 

2014/249/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. april 2014 om anerkendelse af, at Hongkongs retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer ( 1 )

76

 

 

2014/250/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. april 2014 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår godkendelse af nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) i visse områder af Irland og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2014) 2763)  ( 1 )

79

 

 

2014/251/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. april 2014 om afslutning af regnskaberne for medlemsstaternes betalingsorganer vedrørende de udgifter, der finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for regnskabsåret 2013 (Meddelt under nummer C(2014) 2785)

81

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top