EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:111:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 111, 15. april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 111

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
15. april 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side

1

 

 

2014/210/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3

2

 

 

2014/211/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undtagen artikel 49, stk. 3

4

 

 

Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side

6

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 380/2014 af 14. april 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse særlige restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

29

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 381/2014 af 14. april 2014 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 208/2014 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

33

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 382/2014 af 7. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af tillæg til prospektet ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 383/2014 af 2. april 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Beurre de Bresse (BOB))

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 384/2014 af 3. april 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Crème de Bresse (BOB))

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 385/2014 af 3. april 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Elbe-Saale Hopfen (BGB))

44

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 386/2014 af 14. april 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

46

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 387/2014 af 14. april 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

48

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2014/48/EU af 24. marts 2014 om ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

50

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/212/FUSP af 14. april 2014 om ændring af afgørelse 2013/183/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

79

 

*

Rådets afgørelse 2014/213/FUSP af 14. april 2014 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

83

 

*

Rådets afgørelse 2014/214/FUSP af 14. april 2014 om ændring af afgørelse 2013/184/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Myanmar/Burma

84

 

 

2014/215/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. april 2014 om makrofinansiel bistand til Ukraine

85

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/216/FUSP af 14. april 2014 om gennemførelse af afgørelse 2014/119/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Ukraine

91

 

 

2014/217/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. april 2014 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af fårekopper i Bulgarien i 2013 og i Grækenland i 2013 og 2014 (meddelt under nummer C(2014) 2334)

94

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 368/2014 af 10. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 474/2006 om opstilling af fællesskabslisten over luftfartsselskaber med driftsforbud i Fællesskabet ( EUT L 108 af 11.4.2014 )

96

 

*

Berigtigelse til den endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2014 ( EUT L 51 af 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top