EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:106:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 106, 9. april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 106

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
9. april 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen, mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island, Fyrstendømmet Liechtenstein, Kongeriget Norge og Det Schweiziske Forbund om disse staters deltagelse i arbejdet i de udvalg, der bistår Europa-Kommissionen i udøvelsen af dens gennemførelsesbeføjelser, hvad angår gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne

1

 

 

(2014/194/EU)

 

*

Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

2

 

 

(2014/195/EU)

 

*

Rådets afgørelse af 17. februar 2014 om bemyndigelse af medlemsstaterne til at undertegne, ratificere eller tiltræde Cape Town-aftalen fra 2012 om gennemførelse af bestemmelserne i Torremolinosprotokollen af 1993 til den internationale Torremolinoskonvention om fiskeskibes sikkerhed, 1977 ( 1 )

4

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 354/2014 af 8. april 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 355/2014 af 8. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande ( 1 )

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 356/2014 af 8. april 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

41

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/282/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Østrig ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

43

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/283/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Belgien ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

43

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/284/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Tjekkiet ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

44

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/285/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Tyskland ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

44

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/286/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Italien ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

45

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/287/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Nederlandene ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

45

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/288/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Portugal ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

46

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/289/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Slovenien ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

47

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/290/EU af 19. januar 2010 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Slovakiet ( EUT L 125 af 21.5.2010 )

48

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2010/291/EU af 19. januar 2010 om konstatering af, om Grækenland har truffet virkningsfulde foranstaltninger til opfølgning af Rådets henstilling af 27. april 2009( EUT L 125 af 21.5.2010 )

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top