EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:102:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 102, 5. april 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 102

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
5. april 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

(2014/185/EU)

 

*

Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

1

 

 

(2014/186/EU)

 

*

Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om undertegnelse på Unionens vegne af ordningen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for landets deltagelse i Det Europæiske Asylstøttekontor

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 345/2014 af 1. april 2014 om forbud mod fiskeri efter blå marlin i Atlanterhavet fra fartøjer, der fører spansk flag

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 346/2014 af 1. april 2014 om midlertidigt forbud mod fiskeri efter rødfiskarter i NAFO 3M fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 347/2014 af 4. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 606/2009 for så vidt angår forhøjelse af det maksimale totale svovldioxidindhold, hvis vejrforholdene har gjort det nødvendigt

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 348/2014 af 4. april 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

AFGØRELSER

 

 

(2014/187/EU)

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. april 2014 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2014) 2094) ( 1 )

13

 

 

(2014/188/EU)

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 3. april 2014 om udpegning af IKT-tekniske specifikationer, der vil kunne henvises til i forbindelse med offentlige udbud (meddelt under nummer C(2014) 2120)

18

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/480/EU af 20. september 2013 om fastsættelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af værdierne for klassifikationerne i medlemsstaternes overvågningssystemer som resultat af interkalibreringen og om ophævelse af beslutning 2008/915/EF ( EUT L 266 af 8.10.2013 )

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top