Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:090:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 090, 26. marts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.090.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 90

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
26. marts 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 301/2014 af 25. marts 2014 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår chrom (VI)-forbindelser (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 302/2014 af 25. marts 2014 om godkendelse af et præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af Trichoderma reesei (CBS 126896) som fodertilsætningsstof til slagtekyllinger og fravænnede smågrise (indehaver af godkendelsen er ROAL Oy) (1)

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 303/2014 af 25. marts 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2014 af 25. marts 2014 om godkendelse af præparater af Enterococcus faecium NCIMB 10415, Enterococcus faecium DSM 22502 og Pediococcus acidilactici CNCM I-3237 som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (1)

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 305/2014 af 25. marts 2014 om godkendelse af propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter undtagen drøvtyggere, svin og fjerkræ (1)

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 306/2014 af 25. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

16

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/167/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 11. marts 2014 om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana — tekstiler, Spanien)

18

 

 

2014/168/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. marts 2014 om beskikkelse af et slovakisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top