Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:089:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 089, 25. marts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.089.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 89

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
25. marts 2014


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2014/161/EU af 11. marts 2014 om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

1

 

*

Rådets afgørelse 2014/162/EU af 11. marts 2014 om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014

3

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om ændring af aftalen om offentlige udbud

5

 

 

2014/163/EU

 

*

Rådets afgørelse af 18. november 2013 om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Det Hashemitiske Kongerige Jordan om de generelle principper for Det Hashemitiske Kongerige Jordans deltagelse i Unionens programmer

6

 

 

2014/164/EU

 

*

Rådets afgørelse af 11. februar 2014 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben og dele, komponenter og ammunition hertil, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet

7

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 294/2014 af 20. marts 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Lenteja de Tierra de Campos (BGB)]

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 295/2014 af 20. marts 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Antequera (BOB)]

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 296/2014 af 20. marts 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Neufchâtel (BOB)]

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 297/2014 af 20. marts 2014 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Valençay (BOB)]

34

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 231/2012 for så vidt angår magnesiumdihydrogendiphosphat til anvendelse som hævemiddel og surhedsregulerende middel (1)

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 299/2014 af 24. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

41

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2014 af 24. marts 2014 om ophævelse af suspensionen af indsendelse af ansøgninger om importlicenser for sukkerprodukter under visse toldkontingenter

43

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/165/EU

 

*

Rådets afgørelse af 3. marts 2014 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere våbenhandelstraktaten

44

 

 

2014/166/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. marts 2014 om ændring af beslutning 2005/381/EF om indførelse af et spørgeskema til rapportering om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer C(2014) 1726)  (1)

45

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Regulativ nr. 56 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af forlygter til knallerter og køretøjer, der behandles som knallerter

77

 

*

Regulativ nr. 82 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af knallertforlygter udstyret med halogenglødelamper (HS2-lamper)

92

 

*

Regulativ nr. 119 fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (FN/ECE) — Ensartede forskrifter for godkendelse af kurvelyslygter til motordrevne køretøjer

101

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top