Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:065:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 065, 5. marts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.065.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 65

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
5. marts 2014


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/27/EU af 26. februar 2014 om ændring af Rådets direktiv 92/58/EØF, 92/85/EØF, 94/33/EF, 98/24/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF for at tilpasse dem til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 204/2014 af 20. februar 2014 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Aceituna de Mallorca / Aceituna Mallorquina / Oliva de Mallorca / Oliva Mallorquina (BOB)]

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 205/2014 af 4. marts 2014 om ensartede betingelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1260/2013 om europæiske demografiske statistikker for så vidt angår opdelinger af data, frister og datarevisioner (1)

10

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2014 af 4. marts 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 601/2012 for så vidt angår det globale opvarmningspotentiale for andre drivhusgasser end CO2  (1)

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 207/2014 af 4. marts 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/117/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 om udarbejdelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter

31

 

 

2014/118/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 3. marts 2014 om overvågning af spor af bromerede flammehæmmere i fødevarer (1)

39

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Forretningsorden

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top