EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:050:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 050, 20. februar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.050.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 50

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
20. februar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 153/2014 af 17. februar 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe og om ophævelse af forordning (EU) nr. 298/2013

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 154/2014 af 19. februar 2014 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet ekstrakt af tetræ (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 155/2014 af 19. februar 2014 om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (1)

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 156/2014 af 19. februar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

17

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/97/EU

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse af 20. november 2013 om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet

19

 

*

Rådets afgørelse 2014/98/FUSP af 17. februar 2014 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

20

 

 

2014/99/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2014 om opstilling af listen over regioner, der er berettigede til støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, og over medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, i perioden 2014-2020 (meddelt under nummer C(2014) 974)

22

 

 

2014/100/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. februar 2014 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for afrikansk svinepest i Polen (meddelt under nummer C(2014) 1179)  (1)

35

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1241/2012 af 11. december 2012 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 1138/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse fedtalkoholer og blandinger heraf med oprindelse i Indien, Indonesien og Malaysia (EUT L 352 af 21.12.2012)

37

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top