Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:038:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 038, 7. februar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.038.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 38

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
7. februar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/60/EU

 

*

Rådets afgørelse af 28. januar 2014 om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Republikken Kiribati på den anden side

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 110/2014 af 30. september 2013 om en finansforordningsmodel for offentlig-private partnerskabsorganer, jf. artikel 209 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 111/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 112/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 114/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 115/2014 af 4. februar 2014 om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 116/2014 af 6. februar 2014 om afvisning af at godkende aktivstoffet kaliumiodid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1)

26

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 117/2014 af 6. februar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

28

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/19/EU af 6. februar 2014 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/20/EU af 6. februar 2014 om EU-klasser for basislæggekartofler og certificerede læggekartofler og de betingelser og betegnelser, der skal gælde for disse klasser (1)

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU af 6. februar 2014 om minimumsbetingelser og EU-klasser for præ-basislæggekartofler (1)

39

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/61/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. februar 2014 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer C(2014) 493)  (1)

43

 

 

2014/62/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 6. februar 2014 om ophævelse af beslutning 2003/766/EF om hasteforanstaltninger mod spredning inden for EF af Diabrotica virgifera Le Conte (meddelt under nummer C(2014) 467)

45

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2014/63/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 6. februar 2014 om foranstaltninger til bekæmpelse af Diabrotica virgifera virgifera Le Conte i områder i Unionen, hvor forekomsten er blevet bekræftet

46

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top