EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:008:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 008, 11. januar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2014.008.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 8

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
11. januar 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2014/7/EU

 

*

Rådets afgørelse af 5. december 2013 om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side vedrørende en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

1

 

 

Protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side om en rammeaftale mellem Den Europæiske Union og Georgien om de generelle principper for Georgiens deltagelse i Unionens programmer

3

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Republikken San Marino, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken San Marino om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

7

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Liechtenstein, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Liechtenstein om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

8

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Monaco, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Monaco om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

9

 

*

Den Europæiske Unions notifikationsskrivelse til Fyrstendømmet Andorra, som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og Kroatiens den 1. juli 2013, om en teknisk ændring af bilag I til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Fyrstendømmet Andorra om fastlæggelse af foranstaltninger svarende til dem, der er fastlagt i Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

10

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 16/2014 af 9. januar 2014 om 209. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 17/2014 af 10. januar 2014 om en standardformular til meddelelse om en særlig foranstaltning under den hurtige reaktionsmekanisme til bekæmpelse af momssvig

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 18/2014 af 10. januar 2014 om registrering af en betegnelse i registret over garanterede traditionelle specialiteter [Žemaitiškas kastinys (STG)]

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 19/2014 af 10. januar 2014 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet chloroform ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 20/2014 af 10. januar 2014 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet butafosfan ( 1 )

20

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 21/2014 af 10. januar 2014 om 210. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

22

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 22/2014 af 10. januar 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 23/2014 af 10. januar 2014 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 6. til den 7. januar 2014 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for januar 2014

26

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/8/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 10. oktober 2013 om ændring af afgørelse 2010/372/EU om anvendelsen af kontrollerede stoffer som proceshjælpestoffer i henhold til artikel 8, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 (meddelt under nummer C(2013) 6517)

27

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1369/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmet for bistand til nuklear nedlukning i Litauen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1990/2006 ( EUT L 346 af 20.12.2013 )

30

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010 ( EUT L 346 af 20.12.2013 )

31

 

*

Berigtigelse til Kommissionens afgørelse 2013/114/EU af 1. marts 2013 om retningslinjer for medlemsstaternes beregning af andelen af vedvarende energi fra varmepumper, der anvender forskellige varmepumpeteknologier, i henhold til artikel 5 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF ( EUT L 62 af 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top