Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 313, 22. november 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.313.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 313

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
22. november 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/671/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. november 2013 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Franske Republik om anvendelse med hensyn til Det Oversøiske Område Saint-Barthélemy af EU-lovgivningen om beskatning af indtægter fra opsparing og om administrativt samarbejde inden for beskatning

1

 

 

2013/672/EU

 

*

Rådets afgørelse af 15. november 2013 om indgåelse af protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1180/2013 af 19. november 2013 om fastsættelse for 2014 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

4

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1181/2013 af 19. november 2013 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for kalenderåret 2013 og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 964/2013

13

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1182/2013 af 19. november 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009, (EU) nr. 1262/2012, (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1183/2013 af 12. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Slovenski med (BGB))

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1184/2013 af 12. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Prés-salés du Mont-Saint-Michel (BOB))

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1185/2013 af 21. november 2013 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Pâté de Campagne Breton (BGB))

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1186/2013 af 21. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Orkney Scottish Island Cheddar (BGB))

40

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1187/2013 af 21. november 2013 om godkendelse af aktivstoffet penthiopyrad, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1188/2013 af 21. november 2013 om en forkortet meddelelsesperiode før ankomst i havn for EU-fartøjer, der deltager i fiskeri efter bestande af sydlig kulmule og jomfruhummer i Det Cantabriske Hav og ud for den vestlige del af Den Iberiske Halvø og lander deres fangster i spanske havne

47

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1189/2013 af 21. november 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

49

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1190/2013 af 21. november 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95, for så vidt angår repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top