EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:294:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 294, 6. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.294.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 294

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
6. november 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/50/EU af 22. oktober 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel, og Kommissionens direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF (1)

13

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1093/2013 af 4. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 638/2004 og Rådets og Kommissionens forordning (EF) nr. 1982/2004 for så vidt angår forenkling af Intrastat-systemet og indsamling af Intrastat-oplysninger

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1094/2013 af 4. november 2013 om tildeling af ekstra havdage til Frankrig og Det Forenede Kongerige i ICES-afsnit VIIe

30

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1095/2013 af 4. november 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Sierra de Cádiz (BOB)]

32

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1096/2013 af 4. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Poulet des Cévennes / Chapon des Cévennes (BGB)]

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1097/2013 af 4. november 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser) [Lentilles vertes du Berry (BGB)]

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1098/2013 af 4. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Gâche vendéenne (BGB)]

38

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1099/2013 af 5. november 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (forbedringer for skibe i fast rutefart)

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1100/2013 af 5. november 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2013/637/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 4. november 2013 om ændring af Kommissionens henstilling 2006/576/EF for så vidt angår T-2-toksin og HT-2-toksin i foderblandinger til katte (1)

44

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top