EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:293:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 293, 5. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.293.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 293

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
5. november 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU af 22. oktober 2013 om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og om ophævelse af beslutning nr. 2119/98/EF (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1083/2013 af 28. august 2013 om regler for proceduren for midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer og vedtagelse af generelle beskyttelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1084/2013 af 30. oktober 2013 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Plátano de Canarias (BGB)]

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1085/2013 af 30. oktober 2013 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Westfälischer Knochenschinken (BGB)]

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1086/2013 af 30. oktober 2013 om godkendelse af en væsentlig ændring af varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Raschera (BOB)]

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1087/2013 af 4. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for så vidt angår indsendelse af oplysninger om methylbromid

28

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1088/2013 af 4. november 2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 hvad angår ansøgninger om import- og eksporttilladelser til produkter og udstyr, der indeholder eller kun kan fungere ved hjælp af haloner, til kritiske anvendelser i fly

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1089/2013 af 4. november 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår godkendelsesbetingelserne for aktivstoffet kiselgur (diatoméjord) (1)

31

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1090/2013 af 4. november 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Travia da Beira Baixa (AOP)]

34

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1091/2013 af 4. november 2013 om 206. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1092/2013 af 4. november 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/635/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 31. oktober 2013 om ændring af beslutning 2005/734/EF, 2006/415/EF og 2007/25/EF for så vidt angår deres anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2013) 7148)  (1)

40

 

 

2013/636/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 31. oktober 2013 om ændring af beslutning 2008/866/EF om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum, for så vidt angår dens anvendelsesperiode (meddelt under nummer C(2013) 7162)  (1)

42

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top