EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:273:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 273, 15. oktober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.273.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 273

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
15. oktober 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 982/2013 af 11. oktober 2013 om forbud mod fiskeri efter sild i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VIb og VIaN fra fartøjer, der fører fransk flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 983/2013 af 11. oktober 2013 om forbud mod fiskeri efter brosme i EU-farvande og internationale farvande i I, II og XIV fra fartøjer, der fører fransk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse af netregler om mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer og supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2009 (1)

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 985/2013 af 14. oktober 2013 om ændring og berigtigelse af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår visse aromastoffer (1)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 986/2013 af 14. oktober 2013 om fastsættelse for bogføringsåret 2014 for EGFL af de rentesatser, der skal anvendes ved beregningen af de finansielle omkostninger for opkøb, oplagring og afsætning af interventionsprodukter

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 987/2013 af 14. oktober 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Fenland Celery (BGB))

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 988/2013 af 14. oktober 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

29

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/500/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. oktober 2013 om fastlæggelse af den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Almindelige Råd under Verdenshandelsorganisationen (WTO) til anmodningen om en forlængelse af WTO-fritagelsen for så vidt angår yderligere autonome handelspræferencer, der er tildelt Republikken Moldova af Unionen

31

 

 

2013/501/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. oktober 2013 om at afvise et afslag om godkendelse af et biocidholdigt produkt, der indeholder difenacoum, meddelt af Nederlandene i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer C(2013) 6409)

35

 

 

2013/502/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. oktober 2013 om ændring af beslutning 2005/7/EF om godkendelse af en metode til klassificering af svinekroppe på Cypern for så vidt angår den alternative udskæring af sådanne slagtekroppe (meddelt under nummer C(2013) 6583)

37

 

 

2013/503/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. oktober 2013 om anerkendelse af dele af Unionen som frie for varroatose hos bier og om fastsættelse af supplerende garantier, som kræves i samhandelen inden for Unionen og ved import, med henblik på beskyttelse af deres status som varroatosefrie (meddelt under nummer C(2013) 6599)  (1)

38

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

 

2013/504/EU

 

*

Afgørelse fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) af 17. december 2012 om vedtagelse af den tilsynsførendes forretningsorden

41

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top