EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:233:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 233, 31. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.233.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 233

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
31. august 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 831/2013 af 29. august 2013 om 199. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2013 af 30. august 2013 om godkendelse af aktivstoffet dinatriumphosphonat, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 833/2013 af 30. august 2013 om godkendelse af aktivstoffet pyriofenon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

7

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 834/2013 af 30. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af acequinocyl, bixafen, diazinon, difenoconazol, etoxazol, fenhexamid, fludioxonil, isopyrazam, lambda-cyhalothrin, profenofos og prothioconazol i eller på visse produkter (1)

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 835/2013 af 30. august 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

43

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 836/2013 af 30. august 2013 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. september 2013

45

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/445/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. august 2013 om ændring af bilag E til Rådets direktiv 91/68/EØF for så vidt angår standardsundhedscertifikaterne til brug ved samhandelen inden for Unionen med får og geder og sundhedskravene vedrørende scrapie (meddelt under nummer C(2013) 5527)  (1)

48

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 

*

Meddelelse til læseren — måden, der henvises til en retsakt på (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top