EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 173, 26. juni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.173.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 173

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
26. juni 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 611/2013 af 24. juni 2013 om de foranstaltninger, der skal anvendes ved underretningen om brud på persondatasikkerheden, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF vedrørende databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation

2

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 612/2013 af 25. juni 2013 om driften af registret over erhvervsdrivende og afgiftsoplag, tilknyttede statistikker og rapportering i henhold til Rådets forordning (EU) nr. 389/2012 om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet

9

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 613/2013 af 25. juni 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1451/2007 for så vidt angår supplerende aktive stoffer i biocidholdige produkter, der skal gennemgås som led i undersøgelsesprogrammet

34

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 614/2013 af 25. juni 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

38

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/313/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 21. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

40

 

 

2013/314/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ophævelse af afgørelse 2010/286/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Italien

41

 

 

2013/315/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ophævelse af beslutning 2004/918/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Ungarn

43

 

 

2013/316/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ophævelse af beslutning 2009/588/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Litauen

46

 

 

2013/317/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ophævelse af beslutning 2009/591/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Letland

48

 

 

2013/318/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om ophævelse af beslutning 2009/590/EF om et uforholdsmæssigt stort underskud i Rumænien

50

 

 

2013/319/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. juni 2013 om et uforholdsmæssigt stort underskud i Malta

52

 

*

Rådets afgørelse 2013/320/FUSP af 24. juni 2013 om aktiviteter til støtte for fysisk sikkerhed og lagerforvaltning med henblik på at mindske risikoen for ulovlig handel med håndvåben og lette våben (SALW) og ammunition hertil i Libyen og den omkringliggende region

54

 

 

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

 

*

Ændring af domstolens procesreglement

65

 

*

Ændring af rettens procesreglement

66

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2013/321/EU

 

*

AVS-EU-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2013 af 7. juni 2013 om vedtagelse af en protokol om den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020 under partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

67

 

 

2013/322/EU

 

*

AVS-EU-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2013 af 7. juni 2013 om Den Føderale Republik Somalias anmodning om observatørstatus og efterfølgende tiltrædelse af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

70

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/830/EU af 7. december 2012 om et supplerende tilskud til medlemsstaternes programmer for 2012 for fiskerikontrol, -inspektion og –overvågning (EUT L 356 af 22.12.2012)

71

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top