EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:141:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 141, 28. maj 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.141.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 141

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
28. maj 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 488/2013 af 27. maj 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 204/2011 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 489/2013 af 27. maj 2013 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet dobbeltstrenget ribonukleinsyre homolog til viral ribonukleinsyre, som koder for en del af proteinkappen og en del af den intergeniske region hos israelsk akutparalysevirus (1)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 490/2013 af 27. maj 2013 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af biodiesel med oprindelse i Argentina og Indonesien

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 491/2013 af 27. maj 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

 

 

DIREKTIVER

 

*

Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

28

 

*

Rådets direktiv 2013/13/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende beskatning på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

30

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/236/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. april 2013 rettet til Cypern om specifikke foranstaltninger til genoprettelse af finansiel stabilitet og bæredygtig vækst

32

 

 

2013/237/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 14. maj 2013 om tilladelse til Den Tjekkiske Republik og Republikken Polen til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 5 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

37

 

 

2013/238/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. maj 2013 om beskikkelse af fire britiske medlemmer af og tre britiske suppleanter til Regionsudvalget

42

 

 

2013/239/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. maj 2013 om beskikkelse af en estisk suppleant til Regionsudvalget

43

 

*

Rådets afgørelse 2013/240/FUSP af 27. maj 2013 om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

44

 

*

Rådets afgørelse 2013/241/FUSP af 27. maj 2013 om ændring af fælles aktion 2008/124/FUSP om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

47

 

 

2013/242/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. maj 2013 om udarbejdelse af en model for nationale energieffektivitetshandlingsplaner i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU (meddelt under nummer C(2013) 2882)  (1)

48

 

 

2013/243/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. maj 2013 om midlertidig undtagelse fra oprindelsesreglerne i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for at tage hensyn til Swazilands særlige situation vedrørende ferskner, pærer og ananas (meddelt under nummer C(2013) 2906)

54

 

 

 

*

Meddelelse til læserne — Rådets forordning (EU) nr. 216/2013 af 7. marts 2013 om elektronisk offentliggørelse af Den Europæiske Unions Tidende (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top