Help Print this page 

Document L:2013:124:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 124, 4. maj 2013

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.124.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 124

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
4. maj 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2013/179/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 9. april 2013 om brug af fælles metoder til at måle og formidle oplysninger om produkters og organisationers miljøpræstationer over hele deres livscyklus (1)

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top