EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, R 113, 25. april 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.113.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 113

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
25. april 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 377/2013/EU af 24. april 2013 om midlertidig fravigelse fra direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (1)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 378/2013 af 24. april 2013 om godkendelse af aktivstoffet Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 379/2013 af 24. april 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/191/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. april 2013 om tilladelse til Letland til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 26, stk. 1, litra a), og artikel 168 og 168a i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

11

 

 

2013/192/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. april 2013 om tilladelse for Den Franske Republik til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

13

 

 

2013/193/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. april 2013 om tilladelse for Den Franske Republik til at anvende differentierede afgiftsniveauer på motorbrændstoffer efter artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

15

 

 

2013/194/EU

 

*

Rådets afgørelse af 22. april 2013 om beskikkelse af et spansk medlem af og en spansk suppleant til Regionsudvalget

17

 

 

2013/195/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. april 2013 om fastlæggelse af praktiske fremgangsmåder, ensartede formater og en metode i forbindelse med den frekvensoversigt, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (meddelt under nummer C(2013) 2235)  (1)

18

 

 

2013/196/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. april 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/715/EU om etablering af en liste over tredjelande med en gældende lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer til humanmedicinske lægemidler og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter, som sikrer et beskyttelsesniveau af folkesundheden, der svarer til Unionens (1)

22

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top