EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 90, 28. marts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.090.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 90

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
28. marts 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 295/2013 af 21. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 192/2007 om indførelse af en endelig antidumpingtold på import af visse typer polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Taiwan som følge af en fornyet undersøgelse (ny eksportør) i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea

4

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 297/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 44/2012, (EU) nr. 39/2013 og (EU) nr. 40/2013 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

10

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 298/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 314/2004 om visse restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 299/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2568/91 om kendetegnene for olivenolie og olie af olivenpresserester og de i den forbindelse anvendte metoder

52

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 300/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 605/2010 om dyre- og folkesundhedsmæssige betingelser og udstedelse af veterinærcertifikater for rå mælk og mejeriprodukter til konsum, der føres ind i Den Europæiske Union (1)

71

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 301/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår årlige forbedringer af de internationale regnskabsstandarder for perioden 2009-2011 (1)

78

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 302/2013 af 27. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 616/2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande

86

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 303/2013 af 27. marts 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

90

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 304/2013 af 27. marts 2013 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. april 2013

92

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2013/160/FUSP af 27. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/101/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Zimbabwe

95

 

 

2013/161/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. marts 2013 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2013) 1279)  (1)

99

 

 

2013/162/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 26. marts 2013 om fastsættelse af medlemsstaternes årlige emissionstildelinger for perioden fra 2013 til 2020 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF (meddelt under nummer C(2013) 1708)

106

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top