Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:041:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, R 041, 12. februar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.041.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 41

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
12. februar 2013


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 119/2013 af 11. februar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserede forbrugerprisindeks: indsendelse og formidling af delindeks under HCPI, for så vidt angår udarbejdelse af harmoniserede forbrugerprisindeks til faste skattesatser (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 120/2013 af 11. februar 2013 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (Khao Hom Mali Thung Kula Rong-Hai) (BGB))

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 121/2013 af 11. februar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/78/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. februar 2013 om Kommissionens godkendelse af prøvetagningsplaner, kontrolplaner og fælles kontrolprogrammer med henblik på vejning af fiskevarer i henhold til artikel 60 og 61 i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 (meddelt under nummer C(2013) 613)

11

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2012/457/FUSP af 2. august 2012 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 208 af 3.8.2012)

13

 

*

Berigtigelse til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 709/2012 af 2. august 2012 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 267/2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran (EUT L 208 af 3.8.2012)

14

 

*

Berigtigelse til Rådets afgørelse 2012/827/EU af 18. december 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af protokollen om fastsættelse for en periode på to år af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien (EUT L 361 af 31.12.2012)

15

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top