EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, R 021, 24. januar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2013.021.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 21

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

56. årgang
24. januar 2013


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 55/2013 af 17. december 2012 om udvidelse af anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1214/2011 om erhvervsmæssig grænseoverskridende landevejstransport af eurokontanter mellem medlemsstaterne i euroområdet

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 56/2013 af 16. januar 2013 om ændring af bilag I og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 57/2013 af 23. januar 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke-OECD-lande (1)

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 58/2013 af 23. januar 2013 om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (1)

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 59/2013 af 23. januar 2013 om ændring af bilaget til forordning (EU) nr. 37/2010 om farmakologisk virksomme stoffer og disses klassifikation med hensyn til maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i animalske fødevarer for så vidt angår stoffet monensin (1)

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 60/2013 af 23. januar 2013 om 185. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

23

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 61/2013 af 23. januar 2013 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

25

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 62/2013 af 23. januar 2013 om fastsættelse af udstedelsesprocentsatsen for eksportlicenser, afvisning af eksportlicensansøgninger og suspension af indgivelsen af eksportlicensansøgninger for sukker, der er fremstillet ud over kvoten

27

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 63/2013 af 23. januar 2013 om ændring af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for visse produkter inden for sukkersektoren, der er fastsat ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 892/2012 for produktionsåret 2012/13

28

 

 

AFGØRELSER

 

 

2013/48/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 22. januar 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

30

 

 

2013/49/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. januar 2013 om tilladelse til markedsføring af syntetisk zeaxanthin som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2013) 110)

32

 

 

2013/50/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 22. januar 2013 om udvidelse af anvendelsen af chiafrø (Salvia hispanica) som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer C(2013) 123)

34

 

 

2013/51/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. januar 2013 om vurdering af et tredjelands lovgivningsramme vedrørende virksomme stoffer i humanmedicinske lægemidler og de respektive kontrol- og håndhævelsesaktiviteter, jf. artikel 111b i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF (1)

36

 

 

III   Andre retsakter

 

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 191/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

37

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 192/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

39

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 193/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

41

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 194/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

42

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 195/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

43

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 196/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

44

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 197/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

45

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 198/2012 af 26. oktober 2012 vedrørende ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

48

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 199/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XIII (Transport) til EØS-aftalen

49

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 200/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

50

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 201/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

51

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 202/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

54

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 203/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen

56

 

*

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 204/2012 af 26. oktober 2012 om ændring af EØS-aftalens protokol 10 om forenkling af kontrol og formaliteter i forbindelse med godstransport

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top