EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 347, 15. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.347.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 347

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
15. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1203/2012 af 14. december 2012 om særskilt salg af regulerede detailroamingtjenester i Unionen (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1204/2012 af 14. december 2012 om godkendelse af ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Castelmagno (BOB)]

8

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1205/2012 af 14. december 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 802/2010 for så vidt angår rederiets præstationer (1)

10

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1206/2012 af 14. december 2012 om godkendelse af et præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fodertilsætningsstof til slagtefjerkræ, fravænnede smågrise og slagtesvin og om ændring af forordning (EF) nr. 1332/2004 og (EF) nr. 2036/2005 (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional products) (1)

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1207/2012 af 14. december 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1208/2012 af 14. december 2012 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2012

17

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/782/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. december 2012 om fastsættelse af mængder og om tildeling af kvoter af stoffer, som er kontrolleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1005/2009 for perioden 1. januar til 31. december 2013 (meddelt under nummer C(2012) 8899)

20

 

 

2012/783/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om anerkendelse af Det Hashemitiske Kongerige Jordan i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2012) 9253)  (1)

28

 

 

2012/784/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 13. december 2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Østrig har givet meddelelse om (meddelt under nummer C(2012) 9256)

29

 

 

2012/785/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om godkendelse af visse ændrede programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme og zoonoser for 2012 og om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/807/EU for så vidt angår EU-tilskuddet til visse programmer, der blev godkendt ved nævnte afgørelse (meddelt under nummer C(2012) 9264)

31

 

 

2012/786/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. december 2012 om ændring af afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår nationale foranstaltninger til forebyggelse af indslæbning af visse vanddyrsygdomme til dele af Irland, Finland og Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer C(2012) 9295)  (1)

36

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/787/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2012 truffet af ØSA/EU-Toldsamarbejdsudvalget den 29. november 2012 om undtagelse fra oprindelsesreglerne i protokol 1 til den foreløbige aftale om fastlæggelse af en ramme for en økonomisk partnerskabsaftale mellem landene i det østlige og sydlige Afrika på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side hvad angår konserveret tunfisk og tunfiskefileter

38

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 692/2012 af 24. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 43/2012 og forordning (EU) nr. 44/2012 for så vidt angår beskyttelsen af djævlerokke og visse fiskerimuligheder (EUT L 203 af 31.7.2012)

41

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1155/2012 af 5. december 2012 om 183. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen (EUT L 335 af 7.12.2012)

43

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 af 21. juni 2012 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 181 af 12.7.2012)

43

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top