Help Print this page 

Document L:2012:345:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 345, 15. december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.345.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 345

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
15. december 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/757/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 14. november 2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF (meddelt under nummer C(2012) 8075)  (1)

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top