EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:321:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 321, 20. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.321.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 321

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
20. november 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/708/EU

 

*

Afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 15. oktober 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

1

Aftale om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1083/2012 af 19. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1)

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1084/2012 af 19. november 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

52

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (1)

54

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/709/Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 13. november 2012 om vedtagelse af det supplerende forskningsprogram for højfluxreaktoren i 2012-2015, som skal udføres af Det Fælles Forskningscenter for Det Europæiske Atomenergifællesskab

59

 

 

2012/710/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. november 2012 om elektronisk udveksling med Estland af fingeraftryksdata

61

 

*

Rådets afgørelse 2012/711/FUSP af 19. november 2012 om støtte til Unionens aktiviteter til fremme blandt tredjelande af kontrollen med våbeneksport og principperne og kriterierne i fælles holdning 2008/944/FUSP

62

 

*

Rådets afgørelse 2012/712/FUSP af 19. november 2012 vedrørende gennemgangskonferencen i 2013 om konventionen om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse (CWC)

68

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til afgørelse 2011/50/EU vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet af 15. oktober 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Georgien på den anden side (EUT L 25 af 28.1.2011)

72

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top