Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 311, 10. november 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.311.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 311

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
10. november 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1052/2012 af 9. november 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/696/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 6. november 2012 om ændring af afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (meddelt under nummer C(2012) 7325)  (1)

3

 

 

2012/697/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 8. november 2012 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning af slægten Pomacea (Perry) i Unionen (meddelt under nummer C(2012) 7803)

14

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top