EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:310:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 310, 9. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.310.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 310

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
9. november 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1039/2012 af 29. oktober 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af aluminiumsradiatorer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1040/2012 af 7. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 for så vidt angår undtagelse af visse fartøjsgrupper fra fiskeriindsatsordningen i forordning (EF) nr. 1342/2008 og om ændring af forordning (EU) nr. 43/2012 og (EU) nr. 44/2012 for så vidt angår visse fiskerimuligheder

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1041/2012 af 26. oktober 2012 om registrering af visse betegnelser i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser 平谷大桃 (Pinggu Da Tao) (AOP)

17

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1042/2012 af 7. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på optagelse af en auktionsplatform, der udpeges af Det Forenede Kongerige (1)

19

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1043/2012 af 8. november 2012 om godkendelse af aktivstoffet phosphan, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

24

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1044/2012 af 8. november 2012 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i Guatemala, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1045/2012 af 8. november 2012 om en undtagelse fra forordning (EØF) nr. 2454/93 for så vidt angår oprindelsesreglerne i forbindelse med den generelle præferenceordning, for at tage hensyn til den særlige situation i El Salvador, når det gælder eksport af visse fiskevarer til EU

31

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling

34

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1047/2012 af 8. november 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1924/2006 for så vidt angår listen over ernæringsanprisninger (1)

36

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1048/2012 af 8. november 2012 om godkendelse af en sundhedsanprisning af fødevarer, der henviser til en reduceret risiko for sygdom (1)

38

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1049/2012 af 8. november 2012 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af polyglycitolsirup i en række fødevarekategorier (1)

41

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1050/2012 af 8. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 231/2012 om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår polyglycitolsirup (1)

45

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1051/2012 af 8. november 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/693/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. november 2012 om beskikkelse af et dansk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

49

 

 

2012/694/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. november 2012 om beskikkelse af et luxembourgsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

50

 

 

2012/695/EU

 

*

Rådets afgørelse af 7. november 2012 om beskikkelse af et britisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top