EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 299, 27. oktober 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.299.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 299

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
27. oktober 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/26/EU af 25. oktober 2012 om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning (1)

1

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (1)

5

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 994/2012/EU af 25. oktober 2012 om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet (1)

13

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 995/2012 af 26. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1608/2003/EF om produktion og udvikling af fællesskabsstatistikker om videnskab og teknologi (1)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 (1)

31

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 997/2012 af 26. oktober 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

42

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/664/EU

 

*

Rådets afgørelse af 25. oktober 2012 om Sveriges elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

44

 

*

Rådets afgørelse 2012/665/FUSP af 26. oktober 2012 om ændring af afgørelse 2010/638/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Republikken Guinea

45

 

 

2012/666/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om ændring af beslutning 2008/855/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Ungarn (meddelt under nummer C(2012) 7433)  (1)

46

 

 

2012/667/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2011 (meddelt under nummer C(2012) 7440)

47

 

 

2012/668/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 25. oktober 2012 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af mund- og klovesyge i Bulgarien i 2011 (meddelt under nummer C(2012) 7454)

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top