Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 274, 9. oktober 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.274.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 274

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
9. oktober 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 918/2012 af 5. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps med hensyn til definitioner, beregning af korte nettopositioner, dækkede credit default swaps på statsobligationer, meddelelsestærskler, likviditetstærskler for suspension af begrænsninger, betydelige fald i værdien for finansielle instrumenter og negative hændelser (1)

1

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 919/2012 af 5. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for metoden til beregning af faldet i værdien af likvide aktier og andre finansielle instrumenter (1)

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 920/2012 af 4. oktober 2012 om forbud mod fiskeri efter almindelig tun i Atlanterhavet øst for 45° V og i Middelhavet for langlinefartøjer, der fører cypriotisk flag eller er registreret i Cypern

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 921/2012 af 8. oktober 2012 om 179. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Al-Qaida-organisationen

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 922/2012 af 8. oktober 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens direktiv 2012/24/EU af 8. oktober 2012 om ændring med henblik på tilpasning af de tekniske bestemmelser af Rådets direktiv 86/297/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kraftudtag på traktorer og skærme dertil (1)

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/624/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 4. oktober 2012 om bemyndigelse af Ungarn til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 193 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

26

 

 

2012/625/EU

 

*

Rådets afgørelse af 4. oktober 2012 om beskikkelse af et cypriotisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

28

 

 

2012/626/EU

 

*

Rådets afgørelse af 4. oktober 2012 om beskikkelse af seks rumænske medlemmer af og fem rumænske suppleanter til Regionsudvalget

29

 

 

2012/627/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at Australiens retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (1)

30

 

 

2012/628/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 5. oktober 2012 om anerkendelse af, at USA's retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (1)

32

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top