EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:256:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 256, 22. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.256.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 256

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
22. september 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/510/EU

 

*

Rådets afgørelse af 10. juli 2012 om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne til de ændringer i bilag II og III til protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af havmiljø og kystområder i Middelhavet, som blev vedtaget på de kontraherende parters syttende møde (den 8.-10. februar 2012 i Paris, Frankrig)

1

 

 

2012/511/EU

 

*

Rådets afgørelse af 23. juli 2012 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af konventionen om fødevarebistand

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger om tilsagnet til prospektets anvendelse, oplysninger om underliggende indekser og kravet om en rapport udarbejdet af uafhængige revisorer (1)

4

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 863/2012 af 19. september 2012 om forbud mod fiskeri efter tunge i område VIIIa og VIIIb fra fartøjer, der fører belgisk flag

14

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 864/2012 af 19. september 2012 om forbud mod fiskeri efter makrel i VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe, EU-farvande og internationale farvande i Vb samt internationale farvande i IIa, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 865/2012 af 21. september 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 867/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering

18

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 866/2012 af 21. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/512/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 21. september 2012 om fastsættelse af den dato, hvor visuminformationssystemet (VIS) skal idriftsættes i den tredje region

21

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/302/EU af 11. juni 2012 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (EUT L 152 af 13.6.2012)

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top