Help Print this page 

Document L:2012:251:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 251, 18. september 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.251.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 251

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
18. september 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 826/2012 af 29. juni 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for meddelelses- og offentliggørelseskrav vedrørende korte nettopositioner, de oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om korte nettopositioner, og metoden til beregning af omsætningen for at fastslå, hvilke aktier der er fritaget (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 827/2012 af 29. juni 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende fremgangsmåden for offentliggørelse af nettopositioner i aktier, formatet for oplysninger, som skal indgives til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed vedrørende korte nettopositioner, typer af aftaler, ordninger og foranstaltninger for i tilstrækkelig grad at sikre, at aktier eller statsobligationer er til rådighed for afvikling, og datoen og perioden for bestemmelse af det primære handelssystem for en aktie i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 236/2012 om short selling og visse aspekter af credit default swaps (1)

11

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 828/2012 af 14. september 2012 om forbud mod fiskeri efter almindelig skolæst i EU-farvande og internationale farvande i Vb, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

19

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 829/2012 af 14. september 2012 om forbud mod fiskeri efter almindelig skolæst i EU-farvande og internationale farvande i VIII, IX, X, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

21

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 830/2012 af 14. september 2012 om forbud mod fiskeri efter atlanterhavslaks i EU-farvande i underområde 22-31 (Østersøen med undtagelse af Den Finske Bugt) fra fartøjer, der fører finsk flag

23

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 831/2012 af 14. september 2012 om forbud mod fiskeri efter kulmule i EU-farvande i IIa og IV fra fartøjer, der fører nederlandsk flag

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 832/2012 af 17. september 2012 om godkendelse af et præparat af ammoniumchlorid som fodertilsætningsstof til slagtelam (indehaver af godkendelsen er Latochema Co Ltd) (1)

27

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 833/2012 af 17. september 2012 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 834/2012 af 17. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

47

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/504/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 17. september 2012 om Eurostat

49

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top