EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:247:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 247, 13. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.247.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 247

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
13. september 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 809/2012 af 10. september 2012 om forbud mod fiskeri efter hvilling i VIII fra fartøjer, der fører belgisk flag

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 810/2012 af 10. september 2012 om forbud mod fiskeri efter havtaske i område VIIIa, VIIIb, VIIId og VIIIe fra fartøjer, der fører belgisk flag

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 811/2012 af 10. september 2012 om forbud mod fiskeri efter torsk i norske farvande i I og II fra fartøjer, der fører spansk flag

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 812/2012 af 12. september 2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 747/2001 for så vidt angår EU-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 813/2012 af 12. september 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 718/2007 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 814/2012 af 12. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 6/2011 af 1. april 2011 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen (EUT L 93 af 7.4.2011)

15

 

*

Berigtigelse til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 156/2011 af 2. december 2011 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen (EUT L 76 af 15.3.2012)

15

 

*

Berigtigelse til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 104/2011 af 30. september 2011 om ændring af bilag XIII (Transport) og protokol 37 (der indeholder den i artikel 101 nævnte fortegnelse) til EØS-aftalen (EUT L 318 af 1.12.2011)

16

 

*

Berigtigelse til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 127/2011 af 2. december 2011 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen (EUT L 76 af 15.3.2012)

16

 

*

Berigtigelse til Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 162/2011 af 19. december 2011 om ændring af bilag IV (Energi) til EØS-aftalen (EUT L 76 af 15.3.2012)

16

 

*

Berigtigelse til afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 112/2011 af 21. oktober 2011 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen (EUT L 341 af 22.12.2011)

16

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (EUT L 304 af 22.11.2011)

17

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top