Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:219:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 219, 17. august 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.219.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 219

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
17. august 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 742/2012 af 16. august 2012 om gennemførelse af artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) nr. 36/2012 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 743/2012 af 9. august 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser 盐城龙虾 (YANCHENG LONG XIA) (BGB)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2012 af 16. august 2012 om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF for så vidt angår maksimumsindholdet af arsen, fluor, bly, kviksølv, endosulfan, dioxiner, Ambrosia spp., diclazuril og lasalocid A-natrium samt indgrebstærsklerne for dioxiner (1)

5

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 745/2012 af 16. august 2012 om fastsættelse for perioden 2012/2013 af koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 746/2012 af 16. august 2012 om godkendelse af aktivstoffet Adoxophyes orana granulovirus, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (1)

15

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 747/2012 af 16. august 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

19

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/478/FUSP af 16. august 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

21

 

 

2012/479/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 14. august 2012 om ændring af beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne om Israel på listen over tredjelande, hvorfra visse kødprodukter kan importeres til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 5703)  (1)

23

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top