Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:200:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 200, 27. juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.200.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 200

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
27. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/434/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om bevarelsen af de tilsagn om handel med tjenesteydelser, der er indeholdt i den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Rusland

1

 

 

2012/435/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation vedrørende indførelse eller forøgelse af eksportafgifter på råvarer

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 685/2012 af 24. juli 2012 om forbud mod fiskeri efter byrkelange i EU-farvande og i internationale farvande i Vb, VI og VII fra fartøjer, der fører spansk flag

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 686/2012 af 26. juli 2012 om uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer, for hvilke godkendelsen udløber senest den 31. december 2018, i forbindelse med gennemførelsen af proceduren for fornyelse (1)

5

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 687/2012 af 26. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 688/2012 af 26. juli 2012 om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med de toldkontingenter, der ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011 blev åbnet for delperioden juli 2012

13

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/436/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUCAP SAHEL Niger/1/2012 af 17. juli 2012 om udnævnelse af missionschefen for Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP SAHEL Niger)

17

 

 

2012/437/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EU BAM Rafah/2/2012 af 24. juli 2012 om forlængelse af mandatet for chefen for EU-grænsebistandsmissionen ved grænseovergangen i Rafah (EU BAM Rafah) ad interim

18

 

 

2012/438/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om beskikkelse af et finsk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

19

 

 

2012/439/EU

 

*

Rådets afgørelse af 24. juli 2012 om beskikkelse af et litauisk medlem af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

20

 

*

Rådet afgørelse 2012/440/FUSP af 25. juli 2012 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder

21

 

 

IV   Retsakter vedtaget inden den 1. december 2009 i henhold til EF-traktaten, EU-traktaten og Euratomtraktaten

 

 

2012/441/EF

 

*

Rådets afgørelse af 9. oktober 2009 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

24

Protokol om ændring af Euro-Middelhavs-aftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

25

 

 

Berigtigelser

 

 

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 648/2012 af 25. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager (EUT L 199 af 26.7.2012)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top