Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 194, 21. juli 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.194.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 194

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
21. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 665/2012 af 20. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 454/2011 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Trafiktelematik for persontrafikken i det transeuropæiske jernbanesystem (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 666/2012 af 20. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2092/2004, (EF) nr. 793/2006, (EF) nr. 1914/2006, (EF) nr. 1120/2009, (EF) nr. 1121/2009, (EF) nr. 1122/2009, (EU) nr. 817/2010 og (EU) nr. 1255/2010 for så vidt angår underretningsforpligtelserne inden for rammerne af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter og ordningerne for direkte støtte til landbrugere

3

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 667/2012 af 20. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 668/2012 af 20. juli 2012 om udstedelse af importlicenser og tildeling af importrettigheder på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juli 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007

8

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 669/2012 af 20. juli 2012 om tildelingskoefficienten for udstedelse af de importlicenser, der er ansøgt om fra 1. til 7. juli 2012 for sukkerprodukter under visse toldkontingenter, og suspension af indsendelse af ansøgninger om sådanne licenser

10

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/414/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. juli 2012 om ændring af bilag I-IV til beslutning 2006/168/EF for så vidt angår fastsættelse af krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikat ved import af kvægembryoner til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 4816)  (1)

12

 

 

2012/415/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 18. juli 2012 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav vedrørende bluetongue og Simbu-virus (meddelt under nummer C(2012) 4882)  (1)

26

 

 

2012/416/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. juli 2012 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Belgien (meddelt under nummer C(2012) 4933)

33

 

 

HENSTILLINGER

 

 

2012/417/EU

 

*

Kommissionens henstilling af 17. juli 2012 om adgang til og bevaring af videnskabelig information

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top