Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:187:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 187, 17. juli 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.187.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 187

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
17. juli 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/387/EU

 

*

Rådets afgørelse af 16. juli 2012 om forlængelse af anvendelsesperioden for de relevante foranstaltninger, der blev truffet ved afgørelse 2011/492/EU om afslutning af konsultationsproceduren med Republikken Guinea-Bissau i medfør af artikel 96 i AVS-EU-partnerskabsaftalen, og om ændring af nævnte afgørelse

1

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 641/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 356/2010 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer på grund af situationen i Somalia

3

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 642/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 147/2003 om visse restriktive foranstaltninger over for Somalia

8

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 643/2012 af 16. juli 2012 om gennemførelse af artikel 11, stk. 1 og 4, i forordning (EU) nr. 753/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

13

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater, for så vidt angår Rusland (1)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 645/2012 af 16. juli 2012 om fravigelse af forordning (EF) nr. 1122/2009 og forordning (EU) nr. 65/2011 for så vidt angår nedsættelse af støttebeløb på grund af forsinket indgivelse af enkeltansøgninger for det portugisiske fastland og Madeira for 2012

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 646/2012 af 16. juli 2012 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende bøder og tvangsbøder i henhold til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (1)

29

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 647/2012 af 16. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

36

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/388/FUSP af 16. juli 2012 om ændring af afgørelse 2010/231/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Somalia

38

 

*

Rådets afgørelse 2012/389/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions mission vedrørende regional flådekapacitetsopbygning på Afrikas Horn (EUCAP NESTOR)

40

 

*

Rådets afgørelse 2012/390/FUSP af 16. juli 2012 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant ved Den Afrikanske Union

44

 

*

Rådets afgørelse 2012/391/FUSP af 16. juli 2012 om ændring af afgørelse 2010/279/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

47

 

*

Rådets afgørelse 2012/392/FUSP af 16. juli 2012 om Den Europæiske Unions FSFP-mission i Niger (EUCAP Sahel Niger)

48

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/393/FUSP af 16. juli 2012 om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

52

 

 

2012/394/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 21. december 2011 om EU-lovgivningens forenelighed med foranstaltninger truffet af Italien i henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester)

57

 

 

2012/395/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. juli 2012 om anerkendelse af ordningen »Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme« til dokumentation af overensstemmelse med bæredygtighedskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF og 98/70/EF

62

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/396/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2012 truffet af Det Blandede Udvalg EU-PLO af 17. februar 2012 om nedsættelse af seks underudvalg og om ophævelse af afgørelse nr. 1/2008 truffet af Det Blandede Udvalg EF-PLO

64

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top