EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 112, 24. april 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.112.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 112

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
24. april 2012


Indhold

 

Side

 

*

Udtalelse fra Kommissionen af 12. oktober 2011 om Republikken Kroatiens ansøgning om tiltrædelse af Den Europæiske Union

3

 

*

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Godkendelse)

5

 

*

Afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 5. december 2011 om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union

6

Indholdsfortegnelse

7

Traktat mellem Kongeriget Belgien, Republikken Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Republikken Estland, Irland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Storhertugdømmet Luxembourg, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig, Republikken Polen, Den Portugisiske Republik, Rumænien, Republikken Slovenien, Den Slovakiske Republik, Republikken Finland, Kongeriget Sverige og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (Den Europæiske Unions medlemsstater) og Republikken Kroatien om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

10

Akt om Republikken Kroatiens tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab

21

BILAG I Liste over konventioner og protokoller, som Republikken Kroatien tiltræder ved tiltrædelsen (omhandlet i artikel 3, stk. 4, i tiltrædelsesakten)

35

BILAG II Liste over bestemmelser i Schengenreglerne, således som disse er integreret i Den Europæiske Union, samt retsakter, der bygger på eller på anden måde vedrører disse, og som skal være bindende for og anvendes i Republikken Kroatien fra tiltrædelsestidspunktet (omhandlet i artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten)

36

BILAG III Liste omhandlet i artikel 15 i tiltrædelsesakten: tilpasning af institutionernes retsakter

41

BILAG IV Liste omhandlet i artikel 16 i tiltrædelsesakten: andre permanente bestemmelser

60

BILAG V Liste omhandlet i artikel 18 i tiltrædelsesakten: overgangsforanstaltninger

67

BILAG VI Udvikling af landdistrikterne (omhandlet i artikel 35, stk. 2, i tiltrædelsesakten)

87

BILAG VII Særlige tilsagn, som Republikken Kroatien har givet under tiltrædelsesforhandlingerne (jf. artikel 36, stk. 1, andet afsnit, i tiltrædelsesakten)

88

BILAG VIII Tilsagn, som Republikken Kroatien har givet, med hensyn til omstruktureringen af Kroatiens skibsbygningsindustri (jf. artikel 36, stk. 1, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten)

89

BILAG IX Tilsagn, som Republikken Kroatien har givet, med hensyn til omstruktureringen af stålsektoren (jf. artikel 36, stk. 1, tredje afsnit, i tiltrædelsesakten)

91

Protokol om visse ordninger vedrørende en eventuel engangsoverførsel til Republikken Kroatien af tildelte enheder udstedt under Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer samt den dertil knyttede kompensation

92

Slutakt

95

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top