Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 106, 18. april 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.106.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 106

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
18. april 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 325/2012 af 12. april 2012 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af oxalsyre med oprindelse i Indien og Folkerepublikken Kina

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 326/2012 af 17. april 2012 om fordelingen på leverancer og direkte salg af de nationale mælkekvoter, der er fastsat for 2011/2012 i bilag IX til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 327/2012 af 17. april 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2009 hvad angår tærsklen for den økonomiske størrelse og antallet af regnskabsførende landbrugsbedrifter i Slovakiet

13

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 328/2012 af 17. april 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »Trafiktelematik for godstrafikken« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (1)

14

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 329/2012 af 17. april 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

20

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/197/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. april 2012 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer C(2012) 2377)  (1)

22

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/198/EU

 

*

Associeringsrådet EU-Tunesiens afgørelse nr. 1/2012 af 20. februar 2012 om ændring af artikel 15, stk. 7, i protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top