EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:092:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 92, 30. marts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.092.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 92

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
30. marts 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 281/2012/EU af 29. marts 2012 om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF om oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 som en del af det generelle program om solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2012 af 28. marts 2012 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 283/2012 af 29. marts 2012 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2012 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

15

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 284/2012 af 29. marts 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2011 (1)

16

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 285/2012 af 29. marts 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

24

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/181/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 26. marts 2012 om tilladelse til Rumænien til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

26

 

 

2012/182/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. marts 2012 om EU-tilskud til finansiering af et program til bekæmpelse af skadegørere på planter og planteprodukter i de franske oversøiske departementer for 2012 (meddelt under nummer C(2012) 1954)

28

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 177/2008 af 20. februar 2008 om fastlæggelse af en fælles ramme for virksomhedsregistre til statistiske formål og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 2186/93 (EUT L 61 af 5.3.2008)

31

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top