EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:080:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 80, 20. marts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.080.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 80

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
20. marts 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 237/2012 af 19. marts 2012 om godkendelse af alfa-galactosidase (EC 3.2.1.22) produceret af Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) og endo-1,4-beta-glucanase (EC 3.2.1.4) produceret af Aspergillus niger (CBS 120604) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger (indehaver af godkendelsen er Kerry Ingredients and Flavours) (1)

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 238/2012 af 19. marts 2012 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (BGB)]

4

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 239/2012 af 19. marts 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 240/2012 af 19. marts 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 533/2007

11

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 241/2012 af 19. marts 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2012 inden for rammerne af de toldkontingenter for æg og ægalbumin, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 539/2007

13

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 242/2012 af 19. marts 2012 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af marts 2012 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1385/2007

15

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2012/158/FUSP af 19. marts 2012 om ændring af afgørelse 2011/173/FUSP om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Bosnien-Hercegovina

17

 

*

Rådets afgørelse 2012/159/FUSP af 19. marts 2012 om ændring af afgørelse 2011/172/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Egypten

18

 

 

2012/160/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 1. marts 2012 om de nationale bestemmelser, som den tyske forbundsregering har meddelt om opretholdelse af grænseværdierne for bly, barium, arsen, antimon, kviksølv og nitrosaminer og nitroserbare stoffer i legetøj efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj (1)

19

 

 

2012/161/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. marts 2012 om iværksættelse af en undersøgelse vedrørende effektiv gennemførelse af De Forenede Nationers enkeltkonvention angående narkotiske stoffer i Bolivia, jf. artikel 17, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 732/2008

30

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2012/162/EU

 

*

Afgørelse nr. 1/2011 truffet af det udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering den 20. december 2011 om optagelse i bilag 1 af et nyt kapitel 19 om tovbaneanlæg og om ajourføringen af henvisningerne til retsforskrifter i bilag 1

31

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 af 13. januar 2012 om handelsnormer for olivenolie (EUT L 12 af 14.1.2012)

39

 

*

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2009 af 26. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EUT L 166 af 27.6.2009)

39

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top