EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:038:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 38, 11. februar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.038.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 38

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
11. februar 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 113/2012 af 10. februar 2012 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 560/2005 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

1

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 114/2012 af 10. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for Belarus

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 115/2012 af 9. februar 2012 om indførelse af en midlertidig udligningstold på importen af visse skruer, bolte, møtrikker og lignende varer samt dele heraf af rustfrit stål med oprindelse i Indien

6

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 116/2012 af 9. februar 2012 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 872/2004 om yderligere restriktive foranstaltninger over for Liberia

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 117/2012 af 10. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 1295/2008 om indførsel af humle fra tredjelande

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 118/2012 af 10. februar 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 2380/2001, (EF) nr. 1289/2004, (EF) nr. 1455/2004, (EF) nr. 1800/2004, (EF) nr. 600/2005, (EU) nr. 874/2010, gennemførelsesforordning (EU) nr. 388/2011, (EU) nr. 532/2011 og (EU) nr. 900/2011, for så vidt angår navnet på indehaveren af godkendelsen af visse fodertilsætningsstoffer, og om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 532/2011 (1)

36

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 119/2012 af 10. februar 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

40

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 120/2012 af 10. februar 2012 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på ansøgninger om importlicens for olivenolie, der er indgivet fra den 6. til den 7. februar 2012 som led i toldkontingentet for Tunesien og om suspension af udstedelsen af importlicenser for februar 2012

42

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/74/FUSP af 10. februar 2012 om gennemførelse af afgørelse 2010/656/FUSP om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Côte d'Ivoire

43

 

 

2012/75/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. februar 2012 om anerkendelse af Ghana i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer K(2012) 616)  (1)

45

 

 

2012/76/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 9. februar 2012 om anerkendelse af Uruguay i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse af og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer K(2012) 619)  (1)

46

 

 

2012/77/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. februar 2012 om, at flufenoxuron til produkttype 18 ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2012) 621)  (1)

47

 

 

2012/78/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 9. februar 2012 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2012) 645)  (1)

48

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EU) nr. 44/2012 af 17. januar 2012 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder i EU-farvande og for EU-fartøjer, i visse andre farvande for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande, der er omfattet af internationale forhandlinger eller aftaler (EUT L 25 af 27.1.2012)

51

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top