EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 320, 3. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.320.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 320

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
3. december 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Meddelelse om ikrafttrædelsen af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Argentinske Republik i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union

1

 

 

2011/790/EU

 

*

Rådets afgørelse af 14. november 2011 om undertegnelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Centralafrikanske Republik om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (FLEGT)

2

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EU) nr. 1256/2011 af 30. november 2011 om fastsættelse for 2012 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen og om ændring af forordning (EU) nr. 1124/2010

3

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1257/2011 af 23. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

12

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1258/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for nitrat i fødevarer (1)

15

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1259/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i fødevarer (1)

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1260/2011 af 2. december 2011 om ændring af forordning (EU) nr. 945/2010 om vedtagelse af planen for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal debiteres 2011-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af fødevarer fra interventionslagrene til de socialt dårligst stillede personer i EU, og om fravigelse af forordning (EU) nr. 807/2010

24

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1261/2011 af 2. december 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

26

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/791/EU

 

*

Rådets afgørelse af 8. november 2011 om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe den finanspolitiske overvågning og med pålæg om at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, der skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

28

 

 

2011/792/FUSP

 

*

Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse Atalanta/4/2011 af 2. december 2011 om udnævnelse af den øverstbefalende for EU-styrken i Den Europæiske Unions militæroperation med henblik på at bidrage til at afskrække fra, forebygge og bekæmpe piratvirksomhed og væbnede røverier ud for Somalias kyster (Atalanta)

32

 

 

2011/793/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 19. oktober 2011 om den holdning, Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Landbrugskomité, der er nedsat i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter, vedrørende ændring af bilag 9 til aftalen

33

 

 

2011/794/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza i Nederlandene i 2010 (meddelt under nummer K(2011) 8714)

37

 

 

2011/795/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af smitsomt blæreudslet hos svin i Italien i 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8715)

39

 

 

2011/796/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Cloppenburg, Tyskland, i december 2008 og januar 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8716)

41

 

 

2011/797/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne til hasteforanstaltninger til bekæmpelse af Newcastle disease i Spanien i 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8717)

43

 

 

2011/798/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Spanien i 2009 (meddelt under nummer K(2011) 8721)

45

 

 

2011/799/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af aviær influenza i Polen i 2007 (meddelt under nummer K(2011) 8722)

47

 

 

2011/800/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om EU-tilskud til aktioner af hastende karakter til bekæmpelse af bluetongue i Tyskland i 2007 (meddelt under nummer K(2011) 8723)

49

 

 

2011/801/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Frankrig i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8727)

50

 

 

2011/802/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Italien i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8728)

52

 

 

2011/803/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Østrig i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8729)

54

 

 

2011/804/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Nederlandene i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8732)

56

 

 

2011/805/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Sverige i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8737)

58

 

 

2011/806/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 30. november 2011 om fastsættelse af EU-tilskuddet til dækning af udgifterne i forbindelse med planerne for nødvaccination mod bluetongue i Luxembourg i 2007 og 2008 (meddelt under nummer K(2011) 8742)

60

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top