Help Print this page 

Document L:2011:256:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 256, 1. oktober 2011

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.256.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 256

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
1. oktober 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/633/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 15. september 2011 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner (meddelt under nummer K(2011) 6383)  (1)

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top