Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:254:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 254, 30. september 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.254.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 254

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
30. september 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

INTERNATIONALE AFTALER

 

*

Rådets afgørelse 2011/640/FUSP af 12. juli 2011 om undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om betingelserne for overførsel af mistænkte pirater og tilknyttede, beslaglagte genstande fra den EU-ledede flådestyrke til Republikken Mauritius og om forholdene for de mistænkte pirater efter overførsel

1

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om betingelserne for overførsel af mistænkte pirater og tilknyttede, beslaglagte genstande fra den EU-ledede flådestyrke til Republikken Mauritius og om forholdene for de mistænkte pirater efter overførsel

3

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 969/2011 af 29. september 2011 om indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 400/2010 (om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EF) nr. 1858/2005 på importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, til også at omfatte importen af tovværk og kabler af stål afsendt fra Republikken Korea, uanset om varen er angivet med oprindelse i Republikken Korea) med henblik på at fastslå, om der kan bevilges en fritagelse for disse foranstaltninger til en koreansk eksportør ved at ophæve antidumpingtolden for importen fra denne eksportør, og om indførelse af registrering af importen fra denne eksportør

7

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 970/2011 af 29. september 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

10

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 971/2011 af 29. september 2011 om fastsættelse af de repræsentative priser og tillægsimporttolden for visse produkter inden for sukkersektoren for produktionsåret 2011/12

12

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 972/2011 af 29. september 2011 om fastsættelse af de repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse inden for sukkersektoren, der er gældende fra den 1. oktober 2011

14

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 973/2011 af 29. september 2011 om den minimumstold, der skal fastsættes for den femte dellicitation inden for rammerne af den licitation, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011

16

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse 2011/641/FUSP af 29. september 2011 om ændring af afgørelse 2010/573/FUSP om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrienområdet i Republikken Moldova

18

 

 

2011/642/EU

 

*

Kommissionens afgørelse af 29. september 2011 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

20

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/72/EU af 14. september 2011 om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen (EUT L 246 af 23.9.2011)

22

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top